Termeni și condiții

Datele noastre:

Numele companiei: B SYSTEMS LOG SRL

Înregistrat cu: CUI 17866738J19/111/2010

Adresă: Romania, Jud. Harghita, Ditrau, Str. Nicolae Balcescu, Nr. 312

Cont bancar: RO25BTRLRONCRT0519845002,  SWIFT BTRLRO22

Telefon: +40 (733) 957-474

Adresa e-mail: contact@canapeleresigilate.ro

Articolul 1 – SCOPUL

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii prin intermediul magazinului virtual https://canapeleresigilate.ro/ catre Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

În acest document, următorii termeni vor însemnă:

Cumpărător: persoană fizică, firmă, companie sau alta entitate juridică care emite o Comandă.

Vânzător: https://canapeleresigilate.ro/

Bunuri și Servicii: orice proiect la cheie, echipament, material și/sau parte a acestora sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă sau privitoare în alt mod la aceste, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă: Document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri si Servicii si să facă plată acestora.

Contract: Comandă confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale sau a bonului fiscal. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale sau a bonului fiscal și nu la lănsarea comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei comenzi.

Drepturi de proprietate intelectuala (in cele ce urmeaza DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Specificatii: toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.

 

Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lănsarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul https://canapeleresigilate.ro/, Cumpărătorul este de acord cu formă de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile. Comandă va fi compusa din următoarele documente, în ordinea importanței:

 

  • Comandă (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare)
  • Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
  • Documente fiscale

 

Dacă Vânzătorul confirma comandă, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronica (e-mail)  către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată că având valoarea unui Contract.

 

Articolul 3 – VALABILITATE

Prezentul Contract intră în vigoare la emiterea facturii de către Vânzător. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

 

Articolul 4 – EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificatiile Cumpărătorului;

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului au caracter informativ și sunt documentate sau modificate de către Vânzător conform fișelor/site-urilor de prezentare ale Producătorilor. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante conform informațiilor primite de la Producători, pentru că produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la rubrica aferenta. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite, făăa a fi nevoit să aducă justificări pentru această.

 

Articolul 5 – CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fața de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

 

Articolul 6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvalui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informațile primite de la Vânzător. De asemenea, numele site-urilor precum și însemnele grafice,  în proprietatea https://canapeleresigilate.ro/ nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

 

Articolul 7 – CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE

Toate planurile, documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, încluzând fără a limita comandă, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimtamantul prealabil scris al Vânzătorului.

 

Articolul 8 – FACTURARE – PLĂȚI

Pretul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru componentele achiziționate de la https://canapeleresigilate.ro/, ce alcătuiesc un sistem complet se poate opta pentru asamblarea contra cost. Pentru desigilarea produselor și asamblarea acestora este necesară achitarea în prealabil  a intregii sume. În cazul utilizării de componente care nu sunt achiziționate de la https://canapeleresigilate.ro/, nu ne asumam responsabilitatea compatibilității.

 

Articolul 9 – RISCURI SI RESPONSABILITĂȚI

Livrare

Vânzătorul se obliga să expedieze Bunurile și Serviciile prin curier către Cumpărător, sau sa le predea personal la unul din sediile sale.

Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitatile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora de societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează, Cumpărătorului sau unui reprezentant desemnat la Cumpărătorului, sau direct către Cumpărător un reprezentant desemnat al Cumparatorului. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare pe un mediu durabil (tiparit / mail sau pe site in contul Cumparatorului). Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.

Servicii la fața locului

Vânzătorul poate asigura, la solicitarea expresa a Cumpărătorului servicii constand în descărcarea, instalarea, pornirea și acceptarea livrării. Aceste servicii vor fi negociate direct între Vânzător și Cumpărător, în ceea ce privește prețul, condițiile de plată și conditiile de furnizare a acestora.

 

Articolul 10 – ACCEPTARE ȘI DREPTUL LA RENUNȚARE 

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile în termen maxim egal cu termenul de execuție al Comenzii, fără a imputa Cumpărătorului eventuale costuri legate de aceste operațiuni.

Vânzătorul are dreptul că atunci când consideră că acțiunile Cumpărătorului au fost cu rea ințentie să solicite daune interese către Cumpărător, în condițiile legislației.

 

Articolul 11 – MARFURI EXCEDENTARE

Orice marfuri livrate în exces față de cantitatea prevăzuta în Comandp pot fi refuzate de cptre Cumpărător în termen de 7 zile calendaristice de la livrare.

 

Articolul 12 – GARANȚII 

Garanție

Garanțiile nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, ața cum sunt stabilite prin dispozițiile Legii ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021  B SYSTEMS LOG SRL se angajează să garanteze conformitatea bunurilor achiziționate. Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv persoanele fizice sau grupul de persoane fizice constituite în asociății, care acționează în scopuri din afară activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale sau liberale), într-un termen de 2 ani de la livrarea produsului, nou și 1 an pentru produsele calitatea B (outlet) vor avea dreptul:· să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabila ce nu poate depăți 30 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporționată (dă impune costuri nerezonabile vânzătorului);  sa ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioada rezonabilă. Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Condițiile generale ale garanției sunt descrise atât pe site-ul nostru, cât și în magazin. Conform prevederilor art. 2 pct. a din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora și ale art. 2 pct. 2 din Ordonanță nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, prezențele condiții aferente garanțiilor oferite produselor noastre se aplică NUMAI CONSUMATORILOR PERSOANE FIZICE SAU GRUPURI DE PERSOANE FIZICE care cumpară, dobândesc, utilizează sau consumă produse în afară activittății lor profesionale sau comerciale. Prezența garanție reprezintă certitudinea calității unui produs și se aplică oricărui produs achiziționat în Romania. Garanția oferita de Canapele Resigilate are ca scop: Repararea sau înlocuirea fără nici un cost suplimentar a unui produs, dacă se constata o lipsă de conformitate. Nu poate fi reparat sau înlocuit. Condiții în care garanția devine inaplicabila sau nula:

  •      Garantia nu se acorda produselor depozitate (cumparate ca si calitate B sau C) sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curatate prin metode improprii sau cu substante neadecvate. Garanția nu acopera uzura normală a produsului, tăieturi, încendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau a unor parti componente în urma expunerii la soare sau la o alta sursă puternică de căldura sau în urma contactului cu apa, vopsirea produsului de către client, deteriorari ale produsului în urma unor calamități, ruperea sau zgărierea produsului că urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiții de umiditate, curățarea cu substanțe neadecvate;
  •      Spârgerea, zgărierea și ciobirea produselor din sticlă, materiale casanțe, oglindă, fete uși si etajere;
  •      Intervenșia, repararea sau modificarea produsului (debitare, gaurire, vopsire, lipirea altor repere, etc).
  1. Garanția este valabilă începând cu data cumpararii produsului.

Durată garanției:

  1. Garanția generala este de 2 ani pentru produs nou și 1 an pentru produs calitatea B (outlet). Condițiile garanției sunt stabilite ținând cont de faptul că produsul se va uza de-a lungul anilor în condiții normale.
  2. Garanțiile speciale sunt prezentate individual.
  3. Garanțiile speciale sunt cele valabile la momentul achiziției produsului și sunt comunicate pe siteu-ul https://canapeleresigilate.ro/, din anul în curs.

Acolo unde nu se specifica altfel, durată medie de utilizare a produselor noastre coincide cu durată garanției convenționale oferita pentru respectivele produse în situația respectării condițiilor de transport, manipulare, depozitare și exploatare.

IMPORTANT:

Pentru a beneficia de garanție, trebuie să contactezi departamentul relații cu clienții, pe adresa de e-mail. Dacă observi vreun defect dupa ce ai cumparat produsul, trebuie să faci o solicitare de înlocuire sau remediere a acestuia. În cazul în care un produs a fost schimbat din motive de garanție, acesta își păstrează termenii și garanția (care se vor aplica și vor curge în mod corespunzător de la data schimbării). În cazul în care constați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele livrate la domiciliu, trebuie să contactezi personalul pe adresa de email.

 

Articolul 13 – TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuarii plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

În cazul livrprii prin curier, acesta nu este autorizat de cptre Vânzător sa permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil de conținutul coletelor expediate decât dacă există în document încheiat de către Cumpărător ți reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.

 

Articolul 14 – RESPECTAREA LEGILOR ȘI STANDARDELOR

Vânzătorul va respecta toate legile, reglementarile și ordonantțle aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fără limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor și Serviciilor și aplicabile la sănătate, securitate, mediu.

 

Articolul 15 – RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor si Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.

Promoțiile sunt valabile în limita stocului disponibil.

Vânzătorul nu va fi rpspunzator în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați iî executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

 

Articolul 16 – PREȚ DERIZORIU

Vânzătorul face toate eforturile in a furniza informașii corecte despre preșul și caracteristicile produselor. E posibil că unele prețuri să fie eronate. În cazul înregistrării unei comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comandă Cumpărătorului.

 

Articolul 17 – INCĂLCARE – TERMINARE

Dacă vânzătorul nu executa obligațiile sale, inclusiv în perioada de garanșie, Cumpărătorul va notifica Vânzătorul asupra acestei neîndepliniri. Un plan de acțiune va fi validat între Părți în termen de 15 zile de la notificare. Cumpărătorul poate sa anuleze o Comandă prin e-mail, ânainte ca această sa fi fost livrată. În caz contrar, comandă va face obiectul returnării bunurilor, menționat pe site-urile Vânzătorului.

 

Articolul 18 – FORȚA MAJORA 

Nici una din părți nu va fi raspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

Articolul 19 – LEGEA APLICABILĂ – JURISDICTIA 

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

 

Articolul 20 – PREVEDERI DIVERSE

Dacă una sau mai multe prevederi sunt în conflict cu oricare cerinta legal aplicabilă, numitele prevederi nu vor fi aplicate și Părțile se vor strădui împreună să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale. Părțile în contract vor fi considerate cantractanti îndependenți și nici uneia din părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seamă, sau în daună celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte ințelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.